Social work

This institute contains the following courses:
Creatieve therapie, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

More information

Informationspecialist

Frédérique Leopold
  • Specialism:
  • Ecological pedagogy, Security
contact

Informationspecialist

Dorine Korsten
  • Specialism:
  • Social work
contact

This website uses cookies. Click here for more information.

Close